Τηλέφωνο
2103632578 - 2103623400 - 6945595152 - 6974151518
Email
info@mbklawfirm.gr

Τροχαίο ατύχημα

Άμεση επικοινωνία με την εταιρεία μας

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος, της αιφνίδιας, τραγικής και αναίτιας ανατροπής της ζωής του θύματος και της οικογένειάς του, είμαστε στο πλευρό σας, σε κάθε βήμα της διαδικασίας για την οργάνωση της υπόθεσης, την διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την οικονομική αποκατάστασή του και την ηθική του δικαίωση.

Στις περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή θανάσιμο τραυματισμό του θύματος, παρακολουθούμε την πορεία της προανάκρισης η οποία διενεργείται από τα όργανα της αρμόδιας τροχαίας, , σε συνεργασία με τεχνικούς πραγματογνώμονες, μηχανολόγους μηχανικούς για την διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος προς έλεγχο, επιθεώρηση και ερμηνεία των ευρημάτων της τροχαίας και ενίσχυση των αποδεικτικών στοιχείων. Η ποινική δικογραφία η οποία συντάσσεται κατά την προανάκριση, είναι ο χάρτης που ακολουθεί το δικαστήριο κατά τον σχηματισμό της κρίσης του επί της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων. Για τον λόγο αυτό είναι επιτακτική η άμεση επικοινωνία με το γραφείο μας, ή δυνατόν στο πρώτο 24ωρο από το ατύχημα.
Συνεπικουρούμενοι από δίκτυο ιατρών κάθε ειδικότητας, ιατροδικαστών και ιατρών πραγματογνωμόνων, σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς των νοσοκομείων νοσηλείας, επιβλέπουμε την λεπτομερή καταγραφή των τραυμάτων, της μεθόδου αντιμετώπισης, των μετεγχειρητικών οδηγιών κατά το διάστημα της νοσηλείας κατ’ οίκον, τον ρυθμό προόδου της αποκατάστασης και τον βαθμό ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης, την αποτίμηση των συνεπειών του τραυματισμού καθώς και την εκτίμηση του ποσοστού τυχόν καταληφθείσης αναπηρίας. Το ύψος της διεκδικούμενης και επιδικαζόμενης αποζημίωσης, συνδέεται άμεσα με την λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού του τραυματισμού, του χρόνου αποκατάστασης και του ποσοστού αποκατάστασης ή τυχόν καταληφθείσης μόνιμης σωματικής αναπηρίας.
Τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των σωματικών τραυμάτων αλλά και του πληγέντος αισθήματος περί δικαίου, έχουν συχνά την πεποίθηση ότι η αδικία την οποία υπέστησαν, καθιστά το δικαίωμά τους για οικονομική και ηθική αποκατάσταση αυταπόδεικτο. Στην πραγματικότητα όμως, η διεκδίκηση αποζημιώσεως, απαιτεί στοιχειοθετημένα αιτήματα, πληθώρα αποδεικτικού υλικού και λεπτομερή καταγραφή κάθε βήματος στον αγώνα αποκατάστασης.
Επί πέντε δεκαετίες το γραφείο μας, με εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο και καταξιωμένο δίκτυο ειδικών πραγματογνωμόνων, χαράζει στρατηγική, οργανώνει τον φάκελο της υπόθεσης και διεκδικεί με επιτυχία υψηλές αποζημιώσεις.
Η πολυετής παρουσία του γραφείου μας στον ασφαλιστικό χώρο, εξασφαλίζει την δυνατότητα -σε κάποιες περιπτώσεις- επίλυσης της υπόθεσης εξωδικαστικά, εξασφαλίζοντας για τους εντολείς μας, με διαυγείς διαδικασίες και σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία μαζί τους, την άμεση και πλέον προσοδοφόρα αποκατάστασή τους.
Αγωνιζόμαστε στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους με ειλικρίνεια, συνέπεια, μαχητικότητα, εξειδικευμένη γνώση, αυταπάρνηση και ιδιαίτερη ευαισθησία, για την οικονομική τους αποκατάσταση αλλά και την ηθική τους δικαίωση ενώπιον των αστικών και ποινικών δικαστηρίων.

Α. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα θύματα τραυματισμού συνεπεία τροχαίου ατυχήματος δικαιούνται να διεκδικήσουν δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αμοιβές ιατρών, δαπάνες νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κέντρο αποκατάστασης, δαπάνη φυσικοθεραπευτικής αγωγής, δαπάνη πρόσληψης οικιακής βοηθού/νοσοκόμου ή αποζημίωση όταν τις υπηρεσίες συμπαράστασης προσφέρει οικείο πρόσωπο, απώλεια εισοδημάτων κατά το διάστημα που τελούν σε αναρρωτική άδεια κατ’ εντολή του θεράποντος ιατρού, κάθε είδος δαπάνης η οποία συνδέεται αιτιωδώς με το ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατ’ άρθρο 932 Α.Κ., της οποίας το ύψος συνδέεται άρρηκτα με το μέγεθος του τραυματισμού, τον αριθμό και την σοβαρότητα των χειρουργικών επεμβάσεων, τον χρόνο αποκατάστασης και επαναφοράς του θύματος στην προ του ατυχήματος καθημερινότητά του. Τα ανωτέρω αιτούμενα θα πρέπει να αποτυπώνονται σε επίσημα έγγραφα των κατά περίπτωση αρμόδιων, και για τον λόγο αυτό είναι επιτακτική η άμεση επικοινωνία με το γραφείο μας, ή δυνατόν στο πρώτο 24ωρο από το ατύχημα.

Β. ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τα θύματα τραυματισμού συνεπεία τροχαίου ατυχήματος με καταληφθείσα μόνιμη σωματική αναπηρία, δικαιούνται να διεκδικήσουν, εκτός από τις ανωτέρω απαιτήσεις, επιπλέον αποζημίωση λόγω μονίμου σωματικής αναπηρίας κατ’ άρθρο 931 Α.Κ., μερικής ή ολικής, για την αποτίμηση της οποίας λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος του ποσοστού αναπηρίας, το είδος αυτής, οι επιπτώσεις της στην προσωπική, κοινωνική και εργασιακή ζωή του θύματος και την μειονεξία του σε σχέση με τον μέσο συνομήλικο συνάνθρωπό του με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων δυσκολιών στην ζωή ενός ατόμου με σωματική αναπηρία και την απάλυνση του πόνου λόγω της μειονεξίας του.

Γ. ΘΑΝΑΤΟΣ

Στις περιπτώσεις θανάσιμου τραυματισμού συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, τα μέλη της οικογενείας του θανόντος, οι γονείς, παππούδες, αδέρφια, σύντροφος, μνηστή, σύζυγος, τέκνα, πεθεροί δικαιούνται, κάθε ένας από αυτούς, αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης, η οποία αποτιμάται με βάση την ηλικία του θύματος και τον βαθμό συγγένειας και τους δεσμούς αγάπης με τα μέλη της οικογενείας του.

Ζητήστε βοήθεια

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε :
2103632578
2103623400
6945595152
6974151518

info@mbklawfirm.gr Καθημερινά 24 ώρες

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ;

Καλέστε μας : 2103632578 - 2103623400 - 6945595152 - 6974151518

info@mbklawfirm.gr
·  Καθημερινή 24ωρη υποστήριξη